Cordys

‘Akatsuki Navy Destroyer’ plastic kitset by Tamiya

Estimate: $40


Lot Description

‘Akatsuki Navy Destroyer’ plastic kitset by Tamiya, as new in unopened finely illustrated box, c.1970’s, 220 x 100mm.